Alituspalvelut

Alituspalvelutarjontaamme kuuluvat menetelmät:

Suuntaporaus
Kallio/kiviporaus
Junttaus, teräsputket
Tunkkaus (myyräys)

Viestra Oy tekee alituksia erilaisissa olosuhteissa niihin parhaiten soveltuvilla menetelmillä. Oikean alitustekniikan valitsemalla lyhentää työhön kuluvaa aikaa ja säästää kustannusten lisäksi myös ympäristöä.

Lisäksi Viestra Oy tarjoaa tarvittaessa konsultointiapua projekteihin, hyödynnettäväksi näissä nykyaikaisen tekniikan tuomat mahdollisuudet tehokkaasti. Viestralla on erittäin vahva alitustöiden ammattitaito vuosikymmenten työkokemuksen kautta.

Meihin voi ottaa yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa, sillä ammattitaitomme ja -tietomme on rahan, että ympäristön säästöä. Toimintamme on luotettavaa, nopeaa sekä kustannustehokasta kaiken kokoisissa projekteissa.

Radalla ja rautatiealueella suoritettavat työt

Maakaapeleiden asennustyöt
Radan alitustyöt teräsputket sekä muoviputket
Betonikanavan ja kaivojen asennustyöt