Maa- ja vesirakennus

Pohjanrakentaminen
Vesi- ja viemärirakentaminen
Kaukolämpörakentaminen
Maalämpörakentaminen

Maakairaukset

Auger-maakairalla Ø 150, 300, 400, 600 mm, syvyyteen 16,5 m saakka