Suuntaporaus

Suuntaporaus on nykyaikainen, ympäristöystävällinen poraustekniikka, jota käytetään menestyksekkäästi kohteissa, joissa kaivaminen on mahdotonta tai kaivamisen aiheuttamat liikennejärjestelyt tai jälkityöt aiheuttavat suuria kustannuksia. Suuntaporaus kohteita voivat olla esimerkiksi teiden, katujen ja rautateiden alitukset, suot ja luonnonsuojelualueet, pihat, puistot ja vesistöt. Kaivamattomien menetelmien hyödyntäminen lisääntyy koko ajan Suomessa osana kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista.